Sprawdzenie auta – portal www.historiapojazdu.gov.pl

Kupujący auta, uzyskali jakiś czas temu dogodny sposób na sprawdzenie auta w zakresie  pewnych podstawowych informacji o pojeździe.

Chodzi o uruchomioną przez Ministerstwo Cyfryzacji usługę www.historiapojazdu.gov.pl.

Dzięki tej usłudze, znając takie dane, jak:

  • nr rejestracyjny pojazdu,
  • datę pierwszej rejestracji pojazdu,
  • numer VIN,

jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do całkiem pokaźnego zbioru danych, pochodzących z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów, prowadzonej przez Ministra Cyfryzacji.

Dane są prezentowane wedle stanu aktualnego na chwilę składania zapytania (nie zobaczymy danych archiwalnych, z pewnymi wyjątkami).

Wydane się, że najważniejszą informacją, jaką uzyskamy z systemu jest przebieg pojazdu. Jest on rejestrowany każdorazowo przy przeglądzie technicznym pojazdu na stacji diagnostycznej (jednak tylko od 2014 r.).

Oprócz tego, w raporcie z CEPIK znajdziemy także m.in:

  • informację o zmianach właściciela pojazdu,
  • dane techniczne pojazdu,
  • informację o kradzieży pojazdu,
  • informację o wykonaniu „powypadkowego” badania technicznego, wymaganego przy likwidacji większych szkód komunikacyjnych,
  • informację o polisie OC pojazdu.

Niestety, brak tu choćby danych dot. ew. zajęcia egzekucyjnego.

Przykładowy raport z systemu prezentuje się następująco:

https://historiapojazdu.gov.pl/zobacz-przykladowy-raport

Raport może być przydatny jako wstępna weryfikacja pojazdu, który chcemy kupić. Nie należy jednak zapominać, że ocena pojazdu nie powinna następować jedynie na podstawie „suchych” danych z systemu CEPIK.

 

Łukasz Gilewicz

Łukasz Gilewicz

Radca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz w Wejherowie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, gdzie ukończył aplikację radcowską. Świadczył pomoc prawną m. in. na rzecz przedsiębiorstw z branży budowlanej, projektowej, ubezpieczeniowej, spożywczej, handlu oraz osób fizycznych. Posiada doświadczenie w występowaniu przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych.

Dodaj komentarz