Odstąpienie przez współwłaściciela – ważna uchwała Sądu Najwyższego

truck-815503_1920Dnia 19.10.2016 r. Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę dotyczącą kwestii związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu rękojmi w przypadku nabycia wadliwego auta.

Chodzi o sprawę III CZP 5/16.  Rozstrzygnięto w niej problem, czy umowa darowizny udziału we współwłasności rzeczy ruchomej na rzecz współwłaściciela tej rzeczy powoduje przejście na obdarowanego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy w postaci uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży w całości.

Dotychczas kwestia była sporna w orzecznictwie sądów.  Jedne orzekały, że wraz z darowizną na nabywcę przechodzą uprawnienia z rękojmi. Inne twierdziły, że dla przejścia uprawnień z tego tytułu, konieczne jest dodatkowo zawarcie umowy przelewu roszczeń z tytułu rękojmi na obdarowanego.

Kwestia jest o tyle istotna, że w warunkach polskich nabywcy aut masowo dokonują darowizn udziałów w nowo nabytym pojeździe na członków rodziny posiadających stosowne zniżki w ubezpieczeniu OC. Dzieje się tak w celu skorzystania z tych zniżek.

W Uchwale z dnia 19.10.2016 r., Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów orzekł, że darowizna udziału we współwłasności rzeczy ruchomej przez jednego z dwóch współwłaścicieli na rzecz drugiego powoduje – jeżeli umowa darowizny nie stanowi inaczej – przejście na obdarowanego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie której doszło do nabycia współwłasności rzeczy.

Oznacza to, że w przypadku dokonania opisanej darowizny, nabywca nie będzie musiał sporządzać dalszych umów cesji, w celu dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. Z pewnością ułatwi to dochodzenie roszczeń nabywcom pojazdów. Uchwała zapewne przyczyni się także do ujednolicenia orzecznictwa sądowego w tym zakresie.

Łukasz Gilewicz

Łukasz Gilewicz

Radca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Łukasz Gilewicz w Wejherowie. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku, gdzie ukończył aplikację radcowską. Świadczył pomoc prawną m. in. na rzecz przedsiębiorstw z branży budowlanej, projektowej, ubezpieczeniowej, spożywczej, handlu oraz osób fizycznych. Posiada doświadczenie w występowaniu przed sądami w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych.

Dodaj komentarz