Odstąpienie przez współwłaściciela – ważna uchwała Sądu Najwyższego

truck-815503_1920Dnia 19.10.2016 r. Sąd Najwyższy podjął ważną uchwałę dotyczącą kwestii związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu rękojmi w przypadku nabycia wadliwego auta.

Chodzi o sprawę III CZP 5/16.  Rozstrzygnięto w niej problem, czy umowa darowizny udziału we współwłasności rzeczy ruchomej na rzecz współwłaściciela tej rzeczy powoduje przejście na obdarowanego uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy w postaci uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży w całości.

Dotychczas kwestia była sporna w orzecznictwie sądów.  Jedne orzekały, że wraz z darowizną na nabywcę przechodzą uprawnienia z rękojmi. Inne twierdziły, że dla przejścia uprawnień z tego tytułu, konieczne jest dodatkowo zawarcie umowy przelewu roszczeń z tytułu rękojmi na obdarowanego.

Kwestia jest o tyle istotna, że w warunkach polskich nabywcy aut masowo dokonują darowizn udziałów w nowo nabytym pojeździe na członków rodziny posiadających stosowne zniżki w ubezpieczeniu OC. Dzieje się tak w celu skorzystania z tych zniżek.

W Uchwale z dnia 19.10.2016 r., Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów orzekł, że darowizna udziału we współwłasności rzeczy ruchomej przez jednego z dwóch współwłaścicieli na rzecz drugiego powoduje – jeżeli umowa darowizny nie stanowi inaczej – przejście na obdarowanego uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie której doszło do nabycia współwłasności rzeczy.

Oznacza to, że w przypadku dokonania opisanej darowizny, nabywca nie będzie musiał sporządzać dalszych umów cesji, w celu dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi. Z pewnością ułatwi to dochodzenie roszczeń nabywcom pojazdów. Uchwała zapewne przyczyni się także do ujednolicenia orzecznictwa sądowego w tym zakresie.

Sprawdzenie auta – portal www.historiapojazdu.gov.pl

Kupujący auta, uzyskali jakiś czas temu dogodny sposób na sprawdzenie auta w zakresie  pewnych podstawowych informacji o pojeździe.

Chodzi o uruchomioną przez Ministerstwo Cyfryzacji usługę www.historiapojazdu.gov.pl.

Dzięki tej usłudze, znając takie dane, jak:

  • nr rejestracyjny pojazdu,
  • datę pierwszej rejestracji pojazdu,
  • numer VIN,

jesteśmy w stanie uzyskać dostęp do całkiem pokaźnego zbioru danych, pochodzących z bazy Centralnej Ewidencji Pojazdów, prowadzonej przez Ministra Cyfryzacji.

Dane są prezentowane wedle stanu aktualnego na chwilę składania zapytania (nie zobaczymy danych archiwalnych, z pewnymi wyjątkami).

Wydane się, że najważniejszą informacją, jaką uzyskamy z systemu jest przebieg pojazdu. Jest on rejestrowany każdorazowo przy przeglądzie technicznym pojazdu na stacji diagnostycznej (jednak tylko od 2014 r.).

Oprócz tego, w raporcie z CEPIK znajdziemy także m.in:

  • informację o zmianach właściciela pojazdu,
  • dane techniczne pojazdu,
  • informację o kradzieży pojazdu,
  • informację o wykonaniu „powypadkowego” badania technicznego, wymaganego przy likwidacji większych szkód komunikacyjnych,
  • informację o polisie OC pojazdu.

Niestety, brak tu choćby danych dot. ew. zajęcia egzekucyjnego.

Przykładowy raport z systemu prezentuje się następująco:

https://historiapojazdu.gov.pl/zobacz-przykladowy-raport

Raport może być przydatny jako wstępna weryfikacja pojazdu, który chcemy kupić. Nie należy jednak zapominać, że ocena pojazdu nie powinna następować jedynie na podstawie „suchych” danych z systemu CEPIK.